Welkom bij Contextum

De naam “Contextum” verwijst naar de dynamiek van de verbondenheid, die bestaat tussen jou en je relaties, dwars door generaties heen. Bewuste en onbewuste drijfveren leiden tot behoud of verlies van verbinding, van balans of van vrijheid. In de contextuele hulpverlening houd ik daar rekening mee. Samen met jou ga ik op zoek naar:_IGP5375

  • bewustwording
  • herstel van verbinding met belangrijke relaties
  • herstel in de balans van geven en ontvangen
  • vrijheid om zelfstandig keuzes te maken en daarnaar te handelen

Deze benaderingswijze hanteer ik ook t.a.v. je sociale netwerk en je werkomgeving. Beperkingen in het functioneren in een sociaal netwerk of op het werk kunnen voortkomen uit familiepatronen. Inzicht in die patronen en in verborgen motieven kan vrijheid opleveren, wat leidt tot verbetering van relaties in zowel de privé-sfeer als in de werksfeer.

Indien gewenst worden geloofsaspecten meegenomen in de hulpverlening.

Bij Contextum kunt je terecht voor_IGP4731

  • psychosociale therapie
  • coaching