Welkom bij Contextum

De naam “Contextum” verwijst naar de dynamiek van de verbondenheid, die bestaat tussen een persoon en zijn relaties, dwars door generaties heen.Bijna ieder mens beweegt zich in het dynamische veld van een familienetwerk. Bewuste en onbewuste drijfveren leiden tot behoud of verlies van verbinding, van balans of van vrijheid.In de contextuele hulpverlening houd ik daar rekening mee. Samen met de cliënt gaan we op zoek naar:

  • bewustwording
  • herstel van verbinding met belangrijke relaties
  • herstel in de balans van geven en ontvangen
  • vrijheid om zelfstandig keuzes te maken en daarnaar te handelen

Deze benaderingswijze hanteer ik ook t.a.v. het sociaal netwerk en de werkomgeving van de cliënt. Beperkingen in het functioneren in een sociaal netwerk of op het werk kunnen voortkomen uit familiepatronen. Inzicht in die patronen en in verborgen motieven kan vrijheid in handelen opleveren, wat leidt tot verbetering van relaties in zowel de privé-sfeer als in de werksfeer. Indien gewenst worden geloofsaspecten meegenomen in de hulpverlening. Bij Contextum kunt u terecht voor_IGP4731

  • psychosociale hulpverlening
  • coaching, individueel en in teamverband
  • begeleide intervisie
  • bedrijfscoaching

_IGP5375