Vergoedingen

Aanvullende verzekeringen:
De psychosociale therapie kan (gedeeltelijk) worden vergoed bij een aanvullende zorgverzekering onder de noemer alternatieve geneeswijzen:
Aevitae, Avero Achmea, Ander zorg, Azivo, Besured) Bewuzt, CZ, CZ direct, De Amersfoortse, De Friesland. De Goudse, Delta Loyd, Energiek, FBTO, IK!  IAK, IZA, IZZ, Kiemer, Menzis, National Academic, OHRA, ONVZ, OZF, PMA Zorgverzekering, PNO zorg,  Promovendum, Salland, Salland Zorg Direct, United Consumers (VGZ), UMC, Unive, Unive modules, VGZ, VvAA, Zekur, ZieZo, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

De volgende aanvullende verzekeringen vergoeden NIET de psychosociale consulten van het _IMG2642LVPW: Agis, ASR, AZVZ,  Ditzo, DSW, DVZ, Interpolis, Hema,  Prolife, Stad Holland, Take Care, You Care, Zorgeloos Care.

status: 15-11-2015
Info over actuele vergoedingen in polisvoorwaarden van je aanvullende verzekering of op : http//www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars

Ziektekosten basisverzekering:_IMG5226
Basis GGZ en de Specialistische GGZ: Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts, om je te kunnen aanmelden. Ik ben aangesloten bij Stichting 1nP, een landelijk netwerk van bijna 600 vrijgevestigde professionals in de geestelijke gezondheidszorg in heel Nederland.

Annuleren van een afspraak  is kosteloos,  bij annuleren binnen 24 uur zullen er kosten in rekening gebracht worden.